Bal karnawałowy

W zeszły piątek w p edszkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci p ebrały się za ró ne postaci. Chłopcy najczęściej wybierali strój Batmana i Robin Hooda. Dziewczynki natomiast p ebrały się za księ niczki i królewny. Było tak e du o zwie ątek: tygrysków, abek, a nawet yraf. Dzieci dob e się bawiły i mają nadzieję, że bal karnawałowy odbędzie się tak e w p yszłym roku.