Imię dla dziecka

Mam na imię Mi alina, mam dziewięć lat. Jeszcze zanim p yszłam na świat, moi rodzice dł go zastanawiali się nad imieniem dla mnie. Leka powiedział mamie, że będzie miała synka. Tata zaproponował więc, eby dziecko miało na imię Marcin. Jednak mama sp eciwiała się temu, gdy ciała mi dać na imię Michał. Urodziłam się sz stego gr dnia i ku zdziwieniu wszystki okazałam się dziewczynką. Oczywiście, zostałam Michaliną. Mój tata m siał zaakceptować to imię, a z „Marcinem” poczekać na syna.