Jurek

J rek jest czniem podstaw wki. L bi sport. Ostatnio wziął dział w zawodach lekkoatletycznych. Rz cał piłeczką palantową i skakał w dal. Niestety nie zajął miejsca na podi m. Był t ż za nim. Jednak  czwarte miejsce nie zasm ciło go. Jurek wystart je w następnym t rnieju i wtedy j ż na pewno da m się zdobyć medal!