Kółko recytatorskie

Dzisiaj R ża wr ciła ze szkoły bardzo p źno. Po lekcjach została jeszcze na k łku recytatorskim. Dziewczynka czy się na nim szt ki recytacji. Najpierw na czycielka czyta wiersze r żnych polskich poet w. Dzieci sł chają, a p źniej wybierają wiersz, kt ry im się najbardziej podobał i czą się go na pamięć. czniowie recyt ją wybrane przez siebie twory na szkolnych przedstawieniach. Zawsze wtedy przychodzą do szkoły rodzice i sł chają swoich pociech. R ża wielbia p bliczne występy. Dziewczynka jest szczęśliwa, bo wie, że jej rodzice są z niej d mni. Nawet nie m szą o tym mówić, R ża widzi to w ich oczach.