Kolory

Na ostatniej lekcji na czyciel plastyki na czył nas łączenia kolor w. Dowiedziałem się, że gdy wymieszamy ż łty z czerwonym, otrzymamy pomarańczowy, a jeśli niebieski z zielonym – to czerwony. Te zajęcia spodobały mi się tak bardzo, że kontyn owałem je po powrocie ze szkoły. Najpierw zdjąłem ze stoł obr s, a następnie rozłożyłem na nim gazety. Rozpocząłem eksperymenty. żyłem wszystkich farb, jakie tylko miałem w dom . Odkryłem, że gdy wymieszamy biały z czarnym, otrzymamy szary. Zacząłem więc malować na kartce wszystkie szare rzeczy, kt re znajdowały się w zasięg mojego wzrok : telewizor, ch stę mamy oraz b ty. P źniej domalowałem jeszcze to, co ż łte: bl zkę i g mki do włos w mojej siostry. Gdy zabierałem się za malowanie pomarańczowych rzeczy, do dom wr ciła mama. Na m j widok wyb chnęła śmiechem i podała mi l sterko. Przejrzałem się w nim i także się roześmiałem. Cała moja twarz była mazana farbami. myłem się i szybko wr ciłem do mal nk w. Tego dni nikt ani nic nie mogło mnie od nich odciągnąć. Malowałem do p źnego wieczor .