Kradzieże i grabieże

Na moim osiedlu często grasują złodzieje. Ostatnio okradli piwnicę mojej zap yjaźnionej sąsiadki. Tak zuchwałe kradzie e zda ają się niezwykle adko. Złodzieje opró nili piwnicę około godziny t ynastej, kiedy niektó y sąsiedzi byli w domu. Jednak nikt niczego nie słyszał. Szczęście ezimieszków nie trwało długo. Złodzieje zostali zat ymani t y godziny po włamaniu. Nie zauwa yli bowiem, e na klatce schodowej zainstalowane były kamery, które zarejestrowały ich twa e. Włamywacze najbli sze miesiące spędzą w więzieniu, na co sobie w pełni zasłu yli.