Książki w księgarni

W księgarniach jest du o półek z ksią kami. Często stoją na nich szkolne lektury: „K yżacy”, „Dzieci z Bullerbyn” czy bajki Krasickiego. Ostatnio na półce widziałam tak e moją ulubioną ksią kę pt. „Mały ksią ę”. Natomiast ulubioną ksią ką mojej młodszej siostry jest „Księ niczka z księ yca”. Jest to historia księ niczki zakochanej w młodzieńcu p emienionym w abę. Ksią ka ma tak e dużo p eślicznych, kolorowych ilustracji.