Książki (nowe! 7.03.2016)

Znam ludzi, któ y mają bardzo bogaty zas b słownictwa. Też bym chciała znać tyle sł w. Ale jak oni to robią? Tak ładnie mówią… Mama mi tł maczyła, że to zale y od liczby p eczytanych ksią ek. Jeśli ktoś zna du o sł w, to na pewno czytał dużo książek i to z nich czył się nowych słów. Poza tym czytanie książek posze a wyobraźnię i uczy kreatywności. Nie ma na co czekać. Jutro idę do biblioteki po yczyć jakąś książkę!