Kucharka

Gdy byłam mała, l biłam obserwować moją mamę k ątającą się w k chni i got jącą obiad. Mama jest świetną ku arką – tak twierdzi nie tylko tata, ale cała nasza rodzina. Kiedyś pracowała jako kucharka w resta racji. Jednak po tym, jak mnie rodziła, zrezygnowała ze swojego stanowiska. Teraz jestem już du a i mama chce wr cić do pracy w gastronomii. Wszyscy t ymamy za nią kci ki! Cieszymy się, że chce dzielić się swoim talentem z innymi.