Michał i Ula

Michał i Ula są rodzeństwem. Bardzo lubią p ebywać w swoim towarzystwie. Często razem rys ją i lepią z plasteliny. Czasem powstają śmieszne l dziki i rodzice mają zgadnąć, kogo one p edstawiają. Jest duży baw. Michał i Ula l bią bawić się ze swoimi rodzicami. Bardzo ich ko ają.