Mój pokój

M j pok j jest moim l bionym miejscem. Często spędzam t taj sw j wolny czas. Mal ję, rys ję, kolor ję. Robię wtedy d ży bałagan. Wok ł kartek leżą porozrz cane kredki i flamastry. P źniej m szę wszystko posprzątać. Kiedyś potknęłam się o łamany oł wek. Od tego czas zawsze kładam swoje rzeczy.