Morze

W lato bardzo du o ludzi wyje dża nad mo e.  Nad mo em mo na opalać się na pla y i zje dżać ze zje dżalni! Jednak zanim zaczniemy le akować, t eba nasmarować się kremem z filtrem, eby nie popa yło nas słońce. W nadmorskich miejscowościach jest du o lokali gastronomicznych, gdzie mo na dob e zjeść. Często kucha e serwują na p ykład ró nego rodzaju sma one ryby. Jeśli ktoś chce wakacje spędzić nad polskim mo em, ma do wyboru wiele miejscowości, np. Kołob eg, Stegnę czy Świnoujście.