Na podwórku

Mam na imię Ola. L bię bawić się na podw rku. Zawsze jest tam dużo moi kole anek. Często bawimy się w owanego. Mam swoją ulubioną kryj wkę, jeszcze nigdy nikt mnie w niej nie znalazł. Czasami bawimy się te w sklep. Najbardziej lubię być sp edawczynią i obsł giwać klientki.