Niegrzeczny Krzyś

K yś ma cztery lata i jest nieg ecznym dzieckiem. Nie słucha się rodziców, gdy nie uznaje adnych zakazów. uje gumę p y obiedzie, k yczy bez powodu, roz uca swoje zabawki po całym pokoju. K yś w ogóle nie lubi po ądku. Robi bałagan nawet wtedy, gdy jest z rodzicami u kogoś z rodziny. Później zawsze ktoś musi po nim sp ątać. Podczas ostatniej wizyty u wujka And eja, K yś specjalnie rozt askał o ziemię szklany k yż. Wujkowi było bardzo p ykro. Rodzice czterolatka przeprosili go i odkupili figurkę.

Od tamtego wyda enia wiele się zmieniło. K yś ju nigdzie nie wychodzi z rodzicami. Gdy on ido kogoś jadą, chłopiec zostaje pod opieką zap yjaźnionej sąsiadki. Pani Gra nka jest sympatyczną kobietą, ale bardzo surową i wymagającą. Dyscyplina, jaką wprowadza w domu K ysia, jest dla niego najgorszą karą. Chłopiec łuje swojego zachowania i obiecuje poprawę. Pewnie minie jeszcze dużo czasu, zanim rodzice mu uwie ą i zaczną znowu zabierać na rodzinne przyjęcia.