Oszczędzanie pieniędzy

Mój tata zawsze powta ał, że t eba oszczędzać pieniądze. Tylko wtedy mo na być spokojnym o swoją p yszłość. Większą gotówkę dob e jest t ymać w banku. Natomiast drobne pienią ki t eba mieć zawsze p y sobie, nie wiadomo, kiedy mogą się p ydać. Czasem spotykają nas jakieś niep ewidziane wyda enia. Co prawda, adko, ale cię ko jest ich uniknąć. P yszłość to wielka tajemnica!