Piłka nożna

Mam na imię Marcin. Moją ulubioną dyscypliną sportową jest piłka no na. Trenuję ka dego dnia. Ćwiczę uty ro ne, wolne i karne. Najgo ej wychodzą mi wolne, zwłaszcza te wykonywane z du ej odległości. adko kiedy trafiam w światło bramki. Jednak nie p ejmuję się tym. Pora ki motywują mnie bowiem do jeszcze cię szych ćwiczeń – w końcu trening czyni mist a!