Pory roku

Są cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Większość dzieci najbardziej l bi lato, gdyż wtedy właśnie mają wakacje i nie m szą chodzić do szkoły. Część z nich wyje dża z rodzicami nad polskie mo e lub w g ry. Niektó y jadą nawet za granicę. Wszystkich łączy jedno: leniu owanie! Wakacje są przecie po to, żeby odpocząć po wyczerp jącym roku cię kiej, mysłowej pracy.

Wiele dzieci lubi także zimę, gdyż właśnie wtedy ob odzone są święta Bożego Narodzenia i odwiedza je Święty Mikołaj. Malu y (i nie tylko one) dostają du o prezent w. Jednak nie ma nic za darmo! Zanim Mikołaj obdar je je podar nkami, dzieci m szą powiedzieć wierszyk lub zaśpiewać piosenkę. Upominki dostają później, pod war nkiem, że p ez cały rok były grzeczne.