Prawdziwy przyjaciel

Prawdziwy p yjaciel to osoba, której fasz i na którą mo esz liczyć w ka dej tr dnej sytuacji. To tak e ktoś, kto nie zazdrości ci s kces w, ale cieszy się z ni razem z tobą. Prawdziwy p yjaciel nie zdradza twoi sukcesów innym osobom. To ktoś, kto jest z tobą zawsze, nawet jeśli inni ju od ciebie odeszli.