Przeprowadzka Żanety

aneta p eprowadziła się do nowego mieszkania. Jednak nie wiedziała, jak je u ądzić, więc postanowiła sko ystać z usług dekoratora wnęt . Mę czyzna p ybył do zakupionego p ez nią mieszkania już następnego dnia. Dokładnie je obej ał, po czym zaproponował kilka wstępnych aran acji. anecie p ypadły do gustu dwie z nich. Zgodnie z jednym z tych pomysłów mieszkanie miało zostać pomalowane na ółto i brązowo, a w oknach miały zawisnąć aluzje w kolo e złota. Natomiast drugim pomysłem dekoratora było pomalowanie mieszkania na czarno, biało i czerwono. Brązowe miały pozostać tylko d wi do łazienki i p edpokoju. Obie aran acje tak bardzo spodobały się anecie, e nie mogła się zdecydować, którą z nich wybrać. Poprosiła zatem mę czyznę o czas do namysłu. Umówili się na następny tydzień. Kobieta uznała, że będzie miała wystarczająco dużo czasu, by zdecydować, jak ma wyglądać jej nowe mieszkanie.