Restauracja (nowe! 7.03.2016)

Ja i moi rodzice w ka dą niedzielę odzimy do restauracji „Polska ata”. Jest t taj bardzo du y wyb r dań. Ponadto pan je tu wspaniała atmosfera, a kelne y są up ejmi i uśmiechnięci. Mama zawsze zamawia jakieś ude mięso, a tata s abowego. Ja natomiast jem naleśniki z urawiną, twaro kiem i polewą czekoladową. W tle sły ać polską muzykę z dw dziestego wieku. Moi rodzice przy obiedzie wspominają dawne czasy i cz le na siebie pat ą, a ja opowiadam o swoich kole ankach i na czycielkach. To wspaniały czas!