Szkolne przygotowania

Mate sz i Ł kasz są bliźniakami, mają sześć lat. J ż nie mogą się doczekać, kiedy p jdą do szkoły. Wiedzą, że będą m sieli się czyć, ale nie jest to dla nich problemem, gdyż l bią poszerzać swoją wiedzę. Chłopcy nie mogą się doczekać, kiedy na czyciele będą im opowiadać o nowych, nieznanych dotąd rzeczach. Jednak zanim dzieci p jdą do szkoły, czekają ich zak py. Rodzice m szą k pić chłopcom tornistry, zeszyty, pi rniki, dł gopisy, oł wki i wiele innych przybor w szkolnych. M szą oni zadbać także o zak p odpowiednich podręcznik w i zeszyt w do ćwiczeń. Przeglądanie ich jeszcze przed p jściem do szkoły na pewno sprawi bliźniakom d żo radości. Kolorowe obrazki i ciekawe obrazki z pewnością przyjemnią im na kę. Chłopcy j ż się nie mogą doczekać!