Taksówkarz

M j w jek Mi ał jest taks wkarzem. Codziennie ma kontakt z różnymi l dźmi. Kiedyś zawoził z lotniska do otelu pewnego znanego piosenka a. Gdy byli już na miejscu, piosenkarz zauwa ył, że nie wziął z lotniska wszystkich swoich baga y. W jek zawrócił więc na lotnisko. Na szczęście jego klient szybko odnalazł zg bę i obaj ponownie mogli poje ać pod hotel.