Telefony komórkowe

Większość kole anek z mojej klasy ma j ż telefony kom rkowe. Ja równie namawiam rodziców, żeby mi k pili. Jednak oni nie wyra ają zgody, bo twierdzą, że mam wyg rowane wymagania. P edstawiłam mamie i tacie arg menty, jednak oni nadal są p eciwni. Powiedzieli, że to, że moje p aciółki mają telefony, nie oznacza, że ja także muszę mieć kom rkę. Podkreślili, że najwa niejsze w życiu to zdrowie i rodzina, a nie rzeczy materialne. Uwa ają, że telefon nie jest mi pot ebny, oni też go nie mieli, a mimo wszystko byli szczęśliwi. „Szczęście nie zależy od p edmiotów, tylko od ciebie. Doceń to, co masz, i ciesz się tym” – powiedziała mama. P emyślałam to i doszłam do wniosku, że rodzice mieli rację.