Uczniowie i nauczyciele

Niekt rzy czniowie nie l bią chodzić do szkoły. ważają, że przerwy trwają za kr tko, a lekcje za dł go. Nie przepadają także za wieloma na czycielami. Ich sympatii nie b dzą zwłaszcza ci s rowi i wymagający. Często stawiają oni złe stopnie, odpyt ją przy tablicy i nie mają litości, gdy czeń czegoś nie mie. Na czyciele nie l bią także niep nktualnych wychowanków, karzą s rowo każde sp źnienie. Nie znają żadnych sprawiedliwień, nawet tych dotyczących zeps tego b dzika…