Urodziny Michalinki

W sobotę Michalinka ob odziła sme rodziny. Zaprosiła do swojego domu najbli szych p yjaci ł: Ulę, Kasię, R żę i lafa. Każdy z nich podarował dziewczynce prezent. J bilatka dostała kolorową ksią kę, śpiewającą lalkę, du e puzzle oraz grę – popularnego „ ińczyka”. Dziewczynka podziękowała za piękne prezenty i zaprosiła gości do stoł . Jej mama wniosła do pokoju tort. Michalinka pomyślała yczenie i zdm chnęła świeczki. Następnie jej mama pokroiła tort na kawałki i poczęstowała nimi wszystkich gości. P źniej dzieci śpiewały piosenki, układały p zzle i bawiły się zabawkami. To był bardzo dany dzień!