W oczekiwaniu na siostrę

Mam na imię Mariusz. Mam siedem lat. Moja mama jest w cią y, za dwa miesiące będę miał siost yczkę. Ju wszystko jest p ygotowane na jej p yjście na świat: pokój, wózek, zabawki, g echotki i ubranka. Ja i moja rodzina już nie mo emy się doczekać tej malutkiej istotki. Jesteśmy ciekawi, do kogo będzie podobna, jaki będzie miała kolor oczu i włosów. Mama chciałaby, eby jej córeczka miała rude włosy, po swoim tacie. Jednak wszyscy dob e  wiemy, e tak naprawdę wygląd jest nieistotny. Najwa niejsze, eby moja siost yczka urodziła się zdrowa. Ju nie mo emy się jej doczekać.