Wakacje (nowe! 7.03.2016)

W zeszłoroczne wakacje moi rodzice nie dostali rlopu i m sieli odzić do pracy, więc ja te nigdzie nie poje ałem. Czasem wychodziłem na podw rko, eby pograć z chłopakami w piłkę, a tydzień spędziłem u dziadk w na wsi. Karmiłem k ry i podlewałem wa ywa: mar ewki, odkiewki i og rki. Bardzo miło wspominam ten czas – gł wnie ze względu na towa ystwo moich wspaniałych dziadków. Babcia i dziadek wspominali dawne czasy, a ja słu ałem ich z zapartym t em. Tak ciekawie jak oni nie opowiada nikt. Za rok też będę ciał do nich pojechać. W tym roku moje wakacje były lepsze niż zeszłoroczne, spędzone nad mo em. Zroz miałem, że niewa ne, gdzie się jedzie na wakacje, ale ważne z kim! Z ciekawymi l dźmi wszędzie będzie ciekawie! Nawet na spokojnej i ci ej wsi!