Ważne wydarzenie

W sobotę babcia Z zia ob odziła osiemdziesiąte urodziny. Na tę roczystość p ybyła cała jej rodzina: wszystkie dzieci i wn ki. W mieszkaniu szybko zrobił się ałas, wszyscy rozmawiali i artowali. Zuzia siedziała przy stole, na onorowym miejscu. Jedna z jej córek, Kata yna, wniosła do pokoju tort z osiemdziesięcioma świeczkami. Zuzia zdm chnęła tylko niektóre z ni . Wcześniej jednak pomyślała yczenie, kt rego nikomu p źniej nie zdradziła. Zuzia yczyła sobie, żeby za rok jej rodzina spotkała się w tym samym gronie.