Żaba Kama

Żaba Kama mieszka nad b egiem jeziora. adko się zda a, eby p enosiła się w inne miejsce. Są tu bowiem jej p yjaciółki: inne żaby. Żaba Kama i jej kole anki boją się arłocznych bocianów, ale te adko tu p yfruwają. Kama mieszka bowiem w dob e ukrytym miejscu, do którego trudno jest dot eć. Kamę cię ko jest p estraszyć tak e ludziom, bo niełatwo jest trafić do jej kryjówki. Kama żyje w grupie z najbli szymi i nie nara a się na niebezpieczeństwa.