Zakupy

Michalina poszła z c rką Bo enką do sklepu na zak py. K piła pomidory i og rki. Córka pomogła jej nieść siatki z wa ywami. Po drodze do domu wstąpiły do sklepu zoologicznego. Bożenka chciała obej eć rybki. To jej ulubione zwie ątka!