Zasady pisowni „h” i „ch”

Literę ch piszemy:

1. Gdy wymienia się na sz,

np.:

 

mucha

muszce

 

poducha

poduszka

 

trochę

troszkę

 

2. Gdy się nie wymienia (pisownię wyrazów trzeba zapamiętać),

 

np.: chmura, choroba, chuligan,

 

 

 

3. Po spółgłoskach,

 

np.: schab, schludny, schodzić, wchodzić, schody, wschód, pchać, pchła

 

3. Na końcu wyrazów,

 

np.: dwóch, trzech, orzech, zuch, bluzkach

 

Wyjątki: druh, Buh (nazwa rzeki)

 

Literę h piszemy:

1. Gdy wymienia się na g, ż, z, dz,

np.:

 

druh

drużyna

 

wahać się

waga

 

błahy

błazen

 

2. Gdy się nie wymienia (pisownię wyrazów trzeba zapamiętać),

 

np.: handel, hamulec, hak, hałas, harmider, herbata

 

 

3. W wyrazach obcego pochodzenia rozpoczynających się cząstkami hipo-, hydro-, hiper-,

 

np.: hipokryta, hydrofor, hipermarket

 

4. Po spółgłosce z,

 

np.: zhańbić