Zasady pisowni wielką literą

Wielką literą piszemy:

- wyrazy rozpoczynające zdanie

- imiona i nazwiska ludzi, np. Jan Kowalski, Czesław Miłosz, Basia, Michał

- przydomki, pseudonimy, przezwiska ludzi, np. Szary, Śmieszek, Bolesław Prus, Pola Negri

- imiona własne zwierząt, np. Azor, Burek

- nazwy mieszkańców części świata, np. Afrykanin, Amerykanka, Azjata, Europejczyk

- nazwy własne państw, miast, regionów, wsi, np. Polska, Hiszpania, Warszawa, Kraków, Mazury, Podlesie, Zarzecze

- nazwy mieszkańców państw i regionów, np. Polak, Hiszpan, Pomorzanin, Kaszub, Ślązaczka

Uwaga! Nazwy mieszkańców miast piszemy małą literą, np. płocczanin, gdańszczanin.

- nazwy członków narodów, ras i szczepów, np. Żyd (członek narodu żydowskiego), Murzyn (człowiek rasy czarnej), Słowianin.

- nazwy geograficzne, np. Warszawa, Morskie Oko, Wisła, Odra, Nowa Zelandia, Rzeka Świętego Wawrzyńca.

Uwaga! Jeżeli nazwa własna składa się z dwu członów: rzeczownika pospolitego i rzeczownika w mianowniku, to człon pierwszy (rzeczownik pospolity): góra, nizina półwysep, cieśnina, kanał, morze, jezioro, pustynia, wyspa itp. piszemy małą litera, a człon drugi – wielką, np. półwysep Hel, wyspa Uznam, pustynia Gobi, morze Bałtyk.

- tytuły utworów literackich

- nazwy ulic, parków, dzielnic i osiedli, zabytków, budowli i pomników, np. Czerniaków, Żoliborz, Koszutka, Podwale, Łazienki, Powązki, Spodek.

Uwaga! Wyrazy ulica, aleja, dzielnica, osiedle, pomnik są rzeczownikami pospolitymi i jeśli nie wchodzą w skład nazwy własnej, zapisujemy je małą literą, np. ulica Dwóch Mieczy, pomnik  Mickiewicza, pałac Krasińskich, osiedle Zawodzie, rondo Waszyngtona, most Poniatowskiego.

- nazwy gwiazd, planet i konstelacji, np. Mars, Pluton, Gwiazda Polarna, Wielki Wóz, Droga Mleczna, Księżyc, Ziemia, Słońce.

Uwaga! Wyrazy: słońce, ziemia, gwiazda piszemy małą literą, jeśli występują w zdaniu jako rzeczowniki pospolite, np. W Chinach doszło do trzęsienia ziemi. Wczoraj słońce mocno grzało.

- wszystkie wyrazy w nazwach świąt religijnych, państwowych oraz dni świątecznych, np. Nowy Rok, Boże Narodzenie, Gwiazdka, Wniebowzięcie, Wielkanoc, Wielki Czwartek, Wielki Tydzień, Boże Ciało, Zaduszki, Wszystkich Świętych, Dzień Matki, Dzień Niepodległości.

Uwaga! Małą literą piszemy nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów, np. topienie marzanny, andrzejki, mikołajki, walentynki, karnawał.