Zasady pisowni wielką literą

Wielką literą piszemy:

– wyrazy rozpoczynające zdanie

– imiona i nazwiska ludzi, np. Jan Kowalski, Czesław Miłosz, Basia, Michał

– przydomki, pseudonimy, przezwiska ludzi, np. Szary, Śmieszek, Bolesław Prus, Pola Negri

– imiona własne zwierząt, np. Azor, Burek

– nazwy mieszkańców części świata, np. Afrykanin, Amerykanka, Azjata, Europejczyk

– nazwy własne państw, miast, regionów, wsi, np. Polska, Hiszpania, Warszawa, Kraków,

Mazury, Podlesie, Zarzecze

– nazwy mieszkańców państw i regionów, np. Polak, Hiszpan, Pomorzanin, Kaszub,

Ślązaczka

Uwaga! Nazwy mieszkańców miast piszemy małą literą, np. płocczanin, gdańszczanin.

– nazwy członków narodów, ras i szczepów, np. Żyd (członek narodu żydowskiego),

Słowianin.

– nazwy geograficzne, np. Warszawa, Morskie Oko, Wisła, Odra, Nowa Zelandia, Rzeka

Świętego Wawrzyńca.

Uwaga! Jeżeli nazwa własna składa się z dwu członów: rzeczownika pospolitego i

rzeczownika w mianowniku, to człon pierwszy (rzeczownik pospolity): góra, nizina

półwysep, cieśnina, kanał, morze, jezioro, pustynia, wyspa itp. piszemy małą litera, a człon

drugi – wielką, np. półwysep Hel, wyspa Uznam, pustynia Gobi, morze Bałtyk.

– tytuły utworów literackich

– nazwy ulic, parków, dzielnic i osiedli, zabytków, budowli i pomników, np. Czerniaków,

Żoliborz, Koszutka, Podwale, Łazienki, Powązki, Spodek.

Uwaga! Wyrazy ulica, aleja, dzielnica, osiedle, pomnik są rzeczownikami pospolitymi i jeśli

nie wchodzą w skład nazwy własnej, zapisujemy je małą literą, np. ulica Dwóch Mieczy,

pomnik  Mickiewicza, pałac Krasińskich, osiedle Zawodzie, rondo Waszyngtona, most

Poniatowskiego.

– nazwy gwiazd, planet i konstelacji, np. Mars, Pluton, Gwiazda Polarna, Wielki Wóz, Droga

Mleczna, Księżyc, Ziemia, Słońce.

Uwaga! Wyrazy: słońce, ziemia, gwiazda piszemy małą literą, jeśli występują w zdaniu jako

rzeczowniki pospolite, np. W Chinach doszło do trzęsienia ziemi. Wczoraj słońce mocno

grzało.

– wszystkie wyrazy w nazwach świąt religijnych, państwowych oraz dni świątecznych, np.

Nowy Rok, Boże Narodzenie, Gwiazdka, Wniebowzięcie, Wielkanoc, Wielki Czwartek,

Wielki Tydzień, Boże Ciało, Zaduszki, Wszystkich Świętych, Dzień Matki, Dzień

Niepodległości.

Uwaga! Małą literą piszemy nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów, np. topienie marzanny,

andrzejki, mikołajki, walentynki, karnawał.